Regulamin sklepu internetowego PetGuru.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.petguru.pl prowadzony jest przez firmę PetFoodCenter Paweł Ciuchta z siedzibą w Olsztynie przy ul. Wachowskiego 5/7, 10-691 Olsztyn, NIP: 7393481766, REGON: 367241452.

Dane kontaktowe:
1) adres pocztowy: PetFoodCenter Paweł Ciuchta ul. Wańkowicza 24 10-684 Olsztyn
2) adres poczty elektronicznej: sklep@petguru.pl
3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: 73 717 25 15, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
1) Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2) Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
3) Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4) Konto Klienta - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu.
5) Regulamin - niniejszy dokument.
6) Sprzedawca - oznacza firmę PetFoodCenter Paweł Ciuchta z siedzibą w Olsztynie przy ul. Wachowskiego 5/7, 10-691 Olsztyn, NIP: 7393481766, REGON: 367241452., będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
7) Strona Internetowa Sklepu - serwis internetowy dostępny pod adresem www.petguru.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
8) Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
9) Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
10) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
3. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
4. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient wymagań technicznych:
1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
2) posiadanie przeglądarki internetowej;
a) Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej;
b) Mozilla Firefox w wersji 34 lub nowszej;
c) Google Chrome w wersji 39 lub nowszej;
d) Opera w wersji 26 lub nowszej; e) Apple Safari 5 lub nowszej;
3) włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Javascript i Cookies.
4) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
5) Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

§ 2 Zamówienia

1. Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru.
3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
4. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
5. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
6. Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym nie wymaga założenia konta Klienta, natomiast wymagane jest podanie podstawowych danych, umożliwiających kontakt i wysyłkę towaru.
7. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru zamawianych towarów, sposobu dostawy, adresu dostawy oraz sposobu płatności.
8. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, o czym Klient zostanie poinformowany.
9. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
10. Realizacja zamówienia złożonego po godzinie 13:00 rozpoczyna się następnego dnia roboczego, to samo dotyczy zamówień złożonych w weekend oraz święta.
11. Realizacja zamówienia następuje:
1) w przypadku zamówień płatnych przelewem z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na koncie.
2) w przypadku zamówień płatnych za pobraniem po zakończeniu procedury potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep.
3) w przypadku zamówień kartą kredytową, przelewem elektronicznym w chwili autoryzacji transakcji. 12. Produkty prezentowane w cenach promocyjnych dostępne są do wyczerpania zapasów lub zakończenia promocji.

§ 3 Sposoby zapłaty oraz warunki dostawy

1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
1) gotówką przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając zamówiony towar;
2) kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) lub szybkim przelewem on-line – Klient dokonuje zapłaty przez otrzymany link do płatności;
3) przelewem tradycyjnym - Klient otrzymuje e-mail potwierdzający zamówienie i zawierający dane potrzebne do dokonania przelewu. Klient w tytule przelewu podaje tylko numer swojego zamówienia.
4) BLIK - Klient dokonuje zapłaty przez otrzymany link do płatności;
5) PayPo - płatność odroczona. 
6)Płatność z góry kartą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), szybkim przelewem on-line lub Blikiem następuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych firmy Blue Media S.A.
7)Płatność odroczona PayPo obsługiwana jest przez PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu. Skorzystanie z tej formy płatności wymaga uprzedniego dokonania pozytywnej weryfikacji danych Klienta przez operatora płatności, na warunkach określonych w regulaminie płatności udostępnianym przez PayPo sp. z o.o.
3. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Towar jest dostarczany, według wyboru Klienta dokonanego podczas składania zamówienia, w następujący sposób:
1) za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost świadczony przez InPost sp. z o.o.
2) za pośrednictwem Paczkomatów InPost świadczony przez InPost sp. z o.o.
3) za pośrednictwem Orlen Paczka świadczony przez RUCH S.A.
4) własnym transportem sklepu.
5. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) zostaje dołączony do przesyłki.
6. W przypadku zamówienia o wartości od 99 zł i wybrania dostawcy InPost, InPost Paczkomaty, Orlen Paczka, Sklep pokrywa koszty przesyłki, w przypadku usługi Paczkomat w Weekend do zamówienia dolicza się koszt przesyłki w wysokości 5 zł.
Jeżeli wartość zamówienia wynosi poniżej 99 zł koszty przesyłki wynoszą:
- Paczkomat InPost 11 zł, do zamówień płatnych za pobraniem doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 4 zł.
- Kuriera InPost 14 zł, do zamówień płatnych za pobraniem doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 4 zł.
- Orlen Paczka 9 zł.
- Paczkomat w weekend 15,99 zł do zamówień płatnych za pobraniem doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 4 zł.
7. W przypadku zamówienia o wartości od 79 zł (własny transport sklepu na terenie Olsztyna i okolic) Sklep pokrywa koszty dostawy. W pozostałych przypadkach wartość zamówienia zostaje powiększona o koszty dostawy w kwocie 5 zł dla dostawy w Olsztynie lub 9 zł w przypadku dostawy podmiejskiej Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie). 1) Dostawa podmiejska tylko dla miejscowości oddalonych od Olsztyna do 10 km.
8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

§ 4 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
3. Konsument może odstąpić od umowy informując PetFoodCenter o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie pisma pocztą na adres sprzedawcy lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@petguru.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy.
6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
9. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 5 Reklamacja, rękojmia, gwarancja

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad (fizycznych i prawnych). Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r,. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.), w szczególności na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i towar, np. numer zamówienia, datę zakupu towaru, Imię i nazwisko i dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu, który może być np. kopia faktury lub paragonu, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
4. Do produktów posiadających gwarancję producenta lub dystrybutora Sklep wysyła wraz z towarem dokument gwarancyjny, w którym każdorazowo określone są warunki gwarancji i czas jej trwania.
5. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
1) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu;
6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres PetFoodCenter z siedzibą w Olsztynie przy ul. Wachowskiego 5/7, 10-691 Olsztyn. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sklep zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
7. Sklep nie przyjmuje przesyłek reklamowanych towarów odsyłanych za pobraniem.
8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klienta przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do wyżej wymienionych procedur określają każdorazowo przepisy prawa regulujące ich zastosowanie i przebieg (np. możliwość skierowania sprawy, za zgodą Klienta i Sprzedawcy, do stałego polubownego sądu konsumenckiego).
9. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca. 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i dostawy:
1) W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system BM płatności, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie.
2) W przypadku, gdy Klient wybierze odroczoną płatność PayPo jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu.
3) W przypadku, gdy Klient płatność poprzez system PayPro Spółka Akcyjna jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.
4) W przypadku, gdy Klient wybierze formę dostawy InPost lub InPost Paczkomaty, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji dostawy spółce InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
5) W przypadku, gdy Klient wybierze formę dostawy Orlen Paczka jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji dostawy spółce RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółce Sendit S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.04.2022 r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PetFoodCenter
Wańkowicza 24
10-684 Olsztyn
TEL: 73 717 25 15
E-MAIL: sklep@petguru.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data: (*) Niepotrzebne skreślić.

Menu

Ustawienia

Click for more products.
No produts were found.

Załóż konto Klienta, aby zapisać ulubione produkty

Zaloguj się